Menyimpang Tanpa Sadar

Setiap muslim tentu memahami bahwa kita hidup di dunia adalah dalam rangka untuk menjalankan tugas yang…

Mengenali Ciri-ciri TERORIS Khawarij

Buletin Islam AL ILMU Edisi:41/XI/VIII/1431 Pembaca yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memudahkan kita semua…

Penjelasan Ringkas Perjalanan Dakwah Salafyyah di Indonesia

Berikut ini kami lampirkan rekaman Al ustadz Abu Usamah Abdurrahman Lombok, yang mana beliau menjelaskan dengan…

PARA SALAF MEMBENCI SIKAP “TALLAWUN” DALAM BERAGAMA

Abu Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu masuk menemui Hudzaifah, maka dia pun berkata, “Berikan kepadaku wasiat.” Maka Hudzaifah…

Jawaban Atas Tahdzir asy-Syaikh ‘Utsman as-Salimi

SIRAMAN MENYEJUKKAN HATI Jawaban Atas Tahdzir asy-Syaikh ‘Utsman as-Salimi  oleh asy-Syaikh Hani bin Buraik hafizhahullah (Jawaban melalui…

Sikap Salaf Kepada Seorang Yang Bercanda Ria Dan Hadir Makan Bersama Dengan Ahlul Bid’ah

============== Dibawakan oleh al-Allamah Ubaid bin Abdillah al-Jabiry -hafidzahullahu ta’ala- ============== Pertanyaan : “Barakallahu Fiikum, seseorang…

Hadiah Istimewa Untuk Setiap Salafy (unduh PDF)

Bismillah Hadiah Istimewa Untuk Setiap Salafy Kitab adz-Dzari’ah ila Maqashid Kitab asy-Syari’ah  karya al-’Allamah asy-Syaikh Rabi’…

ORANG-ORANG YANG MENGGENGGAM SESUATU DI ATAS BARA API

Sesungguhnya pada hari itu adalah hari yang penuh dengan kesabaran (hari dimana seseorang yang sabar menjalankan…

Benarkah Dakwah Salafiyyah Dakwah Yang Keras dan Ekstrim

Pertanyaan diajukan kepada   Asy Syaikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhaly Hafidzahullahu Wa Ro’aahu. Pertanyaan : “…

Mengapa Kita Memakai Nama Salafy ?

Oleh: Asy-Syaikh Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin Al-Albani Rahimahullah Soal:Mengapa kita memakai nama Salafy ? apakah penamaan…